Ptasi Piknik na Mierzeję Wiślaną

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje o możliwości uzyskania dofinansowania transportu uczniów na zajęcia terenowe o tematyce ornitologicznej organizowanych przez szkołę.

Z uwagi na pandemię koronawirusa w tym roku "Ptasi Piknik na Mierzeję Wiślaną" w ramach Europejskich Dni Ptaków nie odbędzie się, jak w poprzednich latach. Warsztaty ornitologiczne należy zrealizować w terminie 21.09.2020-15.10.2020 we własnym zakresie.

Procedura związana z organizacją warsztatów ornitologicznych (wyjazdów edukacyjnych):

  • oficjalny wniosek o dofinansowanie szkoły/placówki na organizację takich warsztatów z podaniem miejsca docelowego i orientacyjnej liczby kilometrów w jedną stronę, ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za wyjazd, podpisany przez dyrektora należy przesłać do ECEE (może być skan – na adres mailowy: k.blaszczak@wmodn.elblag.pl) do 19.09.2020 r.;
  • szkoły, które otrzymają dofinansowanie transportu będą zobligowane o dostarczenie do ECEE faktury od przewoźnika, list uczniów w oryginale z podpisami oraz sprawozdania.

Transport na warsztaty ornitologiczne jest finansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń (liczba szkół/placówek jest ograniczona). Tel. do kontaktu: (55) 625 72 93 lub kom. 508113377.

Serdecznie zapraszam
kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
dr inż. Krzysztof Błaszczak
konsultant ds. chemii i oceniania