Język niemiecki – kurs doskonalący

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu ogłasza nabór na kurs doskonalący w zakresie języka niemieckiego. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą odświeżyć znajomość języka niemieckiego, pogłębić umiejętności w tym zakresie lub rozpocząć naukę od podstaw. Kurs kładzie nacisk — obok doskonalenia kluczowych sprawności językowych: mówienia, czytania, słuchania, pisania — na rozwój ogólnej swobody komunikacyjnej słuchaczy w motywującej i wspierającej atmosferze.

Zajęcia obejmują dwa semestry (120h), spotkania planowane są dwa razy w tygodniu (w wymiarze 2h dydaktycznych każde). Warunkiem uruchomienia kursu jest utworzenie grupy zajęciowej (min. 12 osób) – o zbliżonych celach i potrzebach edukacyjnych. Odpłatność* za kurs (1200 PLN - 10 PLN za godzinę dydaktyczną) obejmuje także koszt podręcznika oraz wszystkich materiałów dydaktycznych.

Wszystkich chętnych zapraszam do wypełnienia testu poziomującego, który – co podkreślam – nie służy weryfikacji i ocenie umiejętności, a jedynie informacji zwrotnej dla prowadzącej odnośnie potrzeb i koncepcji pracy z grupą zajęciową [ link do testu ]

Bliższych informacji odnośnie organizacji, metody pracy oraz specyfiki kursu udzielam drogą mailową (e.leszczynska@wmodn.elblag.pl) lub telefonicznie (tel.: 55 625 72 98).

Cieszę się na spotkanie z Państwem i pozdrawiam serdecznie
dr Ewa Leszczyńska – konsultant ds. języków obcych.

* Na kurs możecie Państwo pozyskać — w swoich macierzystych placówkach — dofinansowanie przeznaczone na wspomaganie.