Materiały do pracy zdalnej — powtórzenie – starożytny Rzym (szkoła ponadpodstawowa)

W czasie nauki zdalnej przydatne są gotowe narzędzia do utrwalenia wiedzy uczniów. Proponuję Państwu zestaw ćwiczeń utrwalających wiedzę o starożytnym Rzymie (i również przypominających informacje dotyczące starożytnej Grecji). Zostały one przygotowane w aplikacjach Quizziz i Learning apps.

Zapraszam nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych zainteresowanych wykorzystaniem tych aplikacji w realizacji innych treści podstawy programowej do kontaktu: e.paprocka@wmodn.elblag.pl.

Learning apps

dr Elżbieta Paprocka, doradca metodyczny historii dla szkół ponadpodstawowych