Warsztat online pt. „Mobbing w szkole/placówce a nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania na szkolenie on-line pt. „Mobbing w szkole/placówce a nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora”. Na zajęciach omówione zostaną m.in.: działania dyrektora szkoły/placówki podejmowane w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zjawisko mobbingu, jego przyczyny, przebieg, a także skutki wystąpienia w zespole nauczycielskim.

Szkolenie zaplanowane jest na 08 grudnia 2020 r. na godz. 15:30 i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Meet.

Do udziału w warsztacie potrzebny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego. Zarejestrowani nauczyciele, otrzymają w wiadomości link do udziału w szkoleniu 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu jest dokonanie opłaty 10 zł na konto Ośrodka w Santander Bank SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem „Mobbing”.

Serdecznie zapraszamy.
Halina Uźluk
Łukasz Kogut