Konkurs fotograficzny 2020 rozstrzygnięty. Konferencja online 10.12.2020 r.

Konkurs fotograficzny pt. „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka” zorganizowany przez W-MODN ECEE w Elblągu dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu ukazanie niezwykłej „pomysłowości” i piękna polskiej przyrody, a w szczególności promocję walorów przyrodniczych i krajobrazowych Warmii i Mazur.

Ponadto służył doskonaleniu sztuki fotografowania przyrody, jej niezwykłych form, kolorów i fascynujących zachowań z bliska w powiększeniu i z dalszej perspektywy. Zdjęcia przedstawiają zatrzymane w kadrze oryginalne obrazy przyrody lub zjawisk w niej zachodzących: niezwykłe kompozycje krajobrazowe oraz zaskakujące formy, zachowania i metamorfozy roślin, zwierząt i grzybów w technice makrofotografii. Konkurs cieszący się od lat dużą popularnością, przyczynia się do poznawanie różnorodności biologicznej i budzenie szacunku dla wszelkich jej przejawów.

Pięcioosobowa komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych fotografii w poszczególnych kategoriach.

Uczniowie szkół podstawowych, klasy I-III

Wyróżnienie

 • Zosia Gołota, SP nr 21 w Elblągu
 • Sebastian Kamieński, SP nr 21 w Elblągu
 • Natalia Dziemidowicz, SP nr 18 w Elblągu
 • Leon Kosecki, SP 18 w Elblągu
 • Maciej Lachowski, SP 18 w Elblągu
 • Zuzanna Michałowska, SP nr 15 w Elblągu
 • Mateusz Sawicki, SP nr 15 w Elblągu

Uczniowie szkół podstawowych, klasy IV-VIII

Nagroda

 • I miejsce – Maciej Lange, SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim
 • II miejsce – Ewa Ciesielska, SP nr 6 w Elblągu
 • II miejsce – Filip Małek, SP nr 1 w Bartoszycach
 • III miejsce – Paweł Sekita, SP w Miłakowie
 • III miejsce – Julia Leśniewska, SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim
 • III miejsce – Wojciech Kulesza, SP w nr 6 w Elblągu

Wyróżnienie

 • Oliwia Witkowska, SOSW Braniewo
 • Oktawian Tabaczyński, SP w Grzędzie
 • Kornel Kucharski, SP w Grzędzie
 • Bartosz Ludwikowski, SP w Grzędzie
 • Michalina Rydelek, SP nr 9 w Elblągu
 • Maja Orłowska, SP w Suszu
 • Miłosz Szpakowski, SP w Lubominie
 • Maria Nieczuja-Ostrowska, SP w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu
 • Maja Lewkowicz, SP w Żurawcu
 • Aleksandra Grzeszczak, SP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzwałdzie
 • Franek Arentewicz, SP w Jamielniku
 • Antosia Sawicka, SP nr 15 w Elblągu
 • Adrian Jankowski, MOW w Kamionku Wielkim

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nagroda

 • I miejsce – Aleksandra Olejnik, I LO w Elblągu
 • II miejsce – Edyta Fiedorowicz, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 • III miejsce — Małgorzata Ryzenweber, I LO w Elblągu
 • III miejsce – Paulina Donoch, T. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
 • III miejsce – Marika Kessling, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 • III miejsce – Anna Nieczuja Ostrowska, LO w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu

Wyróżnienie

 • Jakub Nowak, III LO Elblągu
 • Barbara Kaniewska, Bursa nr 2 w Elblągu, ucz. II LO w Elblągu
 • Sebastian Cichowlaz, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 • Natalia Pietrowicz, ZSZ i CKU w Ostródzie
 • Zuzanna Chojnowska, LO w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu
 • Krzysztof Sosnowski, IV LO w Elblągu

Nauczyciele

Nagroda

 • I miejsce – Agnieszka Szpakowska, Zespół Szkół w Lubominie
 • II miejsce – Maria Piotrowska, Niepubliczne Przedszkole „Przedszkolak” w Suszu
 • II miejsce – Liliana Lisakowska, SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim
 • III miejsce – Marzena Sieniawska, SOSW Braniewo
 • III miejsce – Jolanta Boss, SP w Węzinie

Wyróżnienie

 • Ryszard Piotrowski – SP w Suszu
 • Marzena Siekierko – SP w Tolkmicku
 • Kinga Kazimierczuk – SP w Słobitach
 • Edyta Kozłowska-Lange – SP w Jamielniku

Decyzja Komisji konkursu Fotograficznego „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka” jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają nagrody sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Konferencja podsumowująca konkurs odbędzie się 10 grudnia o godz. 14.00 w formie online, za pomocą aplikacji Google Meet. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie adresu e-mail, na który zostanie przysłany link do spotkania online. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, zobowiązani są do wypełnienia i przesłania formularza elektronicznego.

Nagrody będą przygotowane do osobistego odbioru przez osoby upoważnione z danej szkoły lub placówki w godzinach 9.30 – 15.30 w siedzibie W-MODN w Elblągu w dniach 11 i 14 grudnia 2020 r.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom i uczniom. Zapraszamy wszystkich laureatów (nagrodzonych i wyróżnionych) oraz nauczycieli — opiekunów na podsumowanie konkursu podczas spotkania online.

ORGANIZATOR
Janina Meller – konsultant ds. biologii W-MODN w Elblągu