Materiały do nauki zdalnej historii

Proponuję Państwu materiały filmowe do realizacji tematów dotyczących Polski pierwszych Piastów oraz kilka zagadnień z historii powszechnej. W linkach znajdują się kilkuminutowe filmy ze strony Khan Academy (z polskim tekstem) oraz przygotowane w aplikacji Eddpuzzle (w trakcie filmu pojawią się pytania kontrolne).

Osoby zainteresowane możliwościami wykorzystania aplikacji Eddpuzzle proszę o kontakt: e.paprocka@wmodn.elblag.pl.

Kolejna propozycja materiałów do wykorzystania przez nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych w czasie pracy zdalnej to filmy i zadania dotyczące demokracji szlacheckiej. Mogą one ułatwić przygotowanie lekcji odwróconej. Są to zajęcia podczas których uczniowie korzystają ze zdobytej już wiedzy, a czerpią ją z udostępnionych przez nauczyciela materiałów. Pomocne będą dwa krótkie filmy odnoszące się do zagadnienia, utrwaleniu wiedzy uczniów służą zadania przygotowane w aplikacjach LearningApps.

Nauczycieli zainteresowanych możliwościami wykorzystania aplikacji LearningApps w tworzeniu zadań z historii proszę o kontakt pod adresem e.paprocka@wmodn.elblag.pl.

dr Elżbieta Paprocka, doradca metodyczny historii