Warsztaty metodyczne online pt. „Odwrócona lekcja języka polskiego – niezawodny sposób na wysokie wyniki w nauce”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Odwrócona lekcja języka polskiego – niezawodny sposób na wysokie wyniki w nauce".

Szkolenie odbędzie się dnia 27.04.2021 r., godz. 16:00. Czas trwania szkolenia - 2 godziny dydaktyczne. Opłata za udział w szkoleniu 15 zł. Warsztaty poprowadzi doradca metodyczny ds. języka polskiego — Edyta Meredyk-Szczesiak: e.meredyk@wmodn.elblag.pl. Chęć uczestnictwa w warsztatach proszę zgłaszać poprzez formularz w wersji elektronicznej.