Warsztaty pt. „Krytyczne myślenie – zabawy na serio”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na warsztaty pt. "Krytyczne myślenie - zabawy na serio". Spotkania odbędą się w trzech terminach do wyboru (2, 23 lub 24 marca 2021 r. w godz 14:30-17:00.

Koszt szkolenia 35 zł. Wpłaty wyłącznie na konto Ośrodka z dopiskiem "krytyczne myślenie". Nr konta: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729. Zakres szkolenia:

  • Cechy myślenia krytycznego.
  • Krytyczne myślenie a krytykowanie.
  • Co sprzyja, a co utrudnia rozwój krytycznego myślenia?
  • Sposoby stymulowania krytycznego myślenia u dzieci — przykłady licznych zabaw i ćwiczeń.

Prowadzenie: Karolina Witkowska - doradca metodyczny.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz scenariusz z propozycjami kart pracy i licznych zabaw. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy
Alicja Guła - konsultant ds. wychowania przedszkolnego
Agata Urbańska - konsultant ds.edukacji wczesnoszkolnej