Szkolenie online „Reakcja na zachowania przeciw nauczycielowi” – II termin

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej przy WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli różnych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów, do udziału w szkoleniu pt. "Reakcja na zachowania przeciw nauczycielowi".

Cel: Rozwój umiejętności reagowania na następujące zachowania uczniów: agresja słowna wobec nauczyciela, dręczenie nauczyciela, odmowa wykonania polecenia, lekceważenie nauczyciela. Program:

  • Wprowadzenie – przedstawienie założeń i sposobu analizy przykładowych historii z praktyki szkolnej
  • Analiza przykładowej historii agresji słownej ucznia wobec nauczyciela
  • Analiza przykładowej historii dręczenia nauczyciela przez uczniów
  • Analiza przykładowej historii odmowy wykonania polecenia
  • Analiza przykładowej historii lekceważenia nauczyciela
  • Analiza zbiorcza przykładowych zachowań uczniów przeciw nauczycielowi – podsumowanie i wnioski

Materiały dla uczestników: opisy analizowanych historii, arkusz analizy przykładowej historii, arkusz analizy zbiorczej. Prowadzący: dr Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN. Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych. Termin: 03.03.21 (środa) godz. 15.00 – 17.15, 04.03.21 (czwartek) godz. 15.00 – 17.15. Koszt: 40 zł na nr konta Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem AK 20. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rejestracja uczestników do 25.02. 2021 r.

W kolejnej wiadomości uzyskają Państwo potwierdzenie przyjęcia rejestracji, a 10 min przed rozpoczęciem spotkania link do udziału w szkoleniu.

Serdecznie zapraszam, Anna Kamińska