Rozstrzygniecie konkursu biologiczno-plastycznego „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach”

Tegoroczne, nietypowe (forma online) Forum Ekologiczne, które odbyło się 8 czerwca 2021 r. przebiegało pod hasłem „bioróżnorodność”. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali i obejrzeli na prezentacjach przykłady różnorodności biologicznej oraz jej znaczenie, zasadność i sposoby ochrony.

Na wstępie, problem utraty bioróżnorodności w skali globalnej i zalecenia „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”, przedstawiła w skróconej formie konsultant ds. biologii Janina Meller. Następnie zaprezentowano różne spojrzenie na zasoby biologiczne i sposoby ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej - pani dr Hanna Kruk i Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego – pani Alina Rodziewicz. Ciekawe wystąpienie, pełne pomysłów na ochronę i zachowanie lokalnych oaz bioróżnorodności, w tym pomysł na tzw. parki kieszonkowe, zaprezentował dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM.

W drugiej części Forum nastąpiło oczekiwane przez uczniów i nauczycieli rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów SP z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs miał charakter indywidualny i polegał na wykonaniu jednej kolorowej ilustracji z wkomponowanym zdjęciem lub ilustracją, przedstawiającej autentyczne miejsce, stanowiące oazę bioróżnorodności, zaobserwowane w środowisku naturalnym lub kulturowym.

Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV SP oraz uczniowie klas V-VIII SP. Na konkurs wpłynęło łącznie 141 prac: 74 w kategorii dzieci młodszych (kl.1-4) i 67 prac w kategorii uczniów starszych klas SP z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedłożone na konkurs prace plastyczne, opatrzone opisem biologicznym w metryczce, stanowiły nie lada wyzwanie dla uczestników konkursu, ponieważ wymagały dużej samodzielności w czasie edukacji zdalnej. Jury było pod wrażeniem dyscypliny regulaminowej a jednocześnie podziwiało pomysłowość i wyraz artystyczny prac.

Przyznano łącznie 12 nagród i 16 wyróżnień. Dyplom za udział w konkursie otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy, którzy przedstawili prace zgodne z regulaminem. 5 autorów złożyło prace nieregulaminowe, nie podlegające ocenie jury. Prac przysłanych na konkurs po terminie posiedzenia komisji tj. 20 maja, z przyczyn regulaminowych nie uwzględniono w ocenie. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym autorom prac serdecznie gratulujemy a nauczycielom i rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne.

Kategoria : Szkoła Podstawowa - klasy I-IV. Nagrody (6):

 • Miejsce I: Lena Okonkowska, kl. 4 SP w Wilczkowie
 • Jakub Cieśniewski, kl. 2 SP w Złotowie
 • Miejsce II: Szymon Stypułkowski, kl. 3 ZS-P w Tolkmicku
 • Szymon Rynkun, kl. 2 SP SOS-W w Braniewie
 • Miejsce III: Apolonia Litwińczyk, kl.4 SP w Rozogach
 • Konrad Śliwa, kl. 4 SP w Żurawcu

Wyróżnienia (8):

 • Judyta Nacmańska, kl. 4 SP w Rożentalu
 • Milena Licznerska, kl. 4 SP w Rożentalu
 • Konrad Fert, kl. 4 SP w Rożentalu
 • Milena Szocik, kl. 1 SP w Lipowinie, Szkoła Filialna w Szylenach
 • Karol Madej, kl. 4 SP w Rozogach
 • Oliwia Nowicka, kl. 3 SP w Tolkmicku
 • Maja Krawecka, kl. 3 SP nr 3 w Pasłęku
 • Blanka Kamińska, kl. 2 SP w Szydlaku

Kategoria : Szkoła Podstawowa - klasy V-VIII. Nagrody (6):

 • I miejsce: Maja Wiśniewska, kl. 6 SP nr 3 w Pasłęku
 • Lena Cieśla, kl. 7 SP nr 1 w Pasłęku
 • II miejsce: Alicja Stefańska, kl. 7 SP nr 4 w Elblągu
 • Anna Wojczulanio, kl. 6 SP w Kiwitach
 • III miejsce: Julia Dąbrowska, kl. 7 Niepubliczna SP „Piątka” w Olsztynie
 • Kamil Cieśniewski, kl. 5 SP w Złotowie

Wyróżnienia (8):

 • Laura Budnicka, kl. 7 SP w Zwierzewie
 • Aleksandra Deptuła, kl. 7 SP w Rozogach
 • Michał Kuriata, kl. 5 SP w Srokowie
 • Antoni Szczygieł, kl. 6 SP nr 6 w Braniewie
 • Jan Jasiński, kl. 7 SP w Tyrowie
 • Julia Zajączkowska, kl. 6 SP w Węzinie
 • Konrad Ilnicki, kl. 7 SP 12 w Elblągu
 • Milena Miłoszewska, kl. 6 SP nr 4 w Lidzbarku Warmińskim

Dodatkowo jury postanowiło przyznać dyplomy dla nauczycieli, których liczna grupa uczniów wzięła udział w konkursie:

 • SP w Złotowie
 • SP w Rożentalu
 • SP w Tolkmicku
 • SP 3 w Pasłęku
 • SP w Waplewie
 • SP 1 w Iławie
 • SP w Dąbrównie
 • SP w Wilczkowie
 • SP Filialna w Szylenach SP w Lipowinie

O sposobie odbioru nagród szkoły zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Bardzo przepraszam za niedogodności, które wynikły z przyczyn od nas niezależnych.

Janina Meller - konsultant ds. biologii, organizator konkursu