Wyjazd edukacyjny pt. „Unikaty przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Nadpilicznych Parków Krajobrazowych”

Konsultantki ds. biologii i historii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają nauczycieli na dwudniowe wyjazdowe warsztaty terenowe, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2021 r. (środa, czwartek).

Celem warsztatów jest poznanie najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym, rekreacyjnym i historycznym terenów województwa łódzkiego, objętych obszarową formą ochrony przyrody, którą jest park krajobrazowy. W skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wchodzą: Spalski PK, Sulejowski PK i Przedborski PK. Terenom, które odwiedzimy, atrakcyjności dodaje jego bliższa i dalsza historia, jak również cenne zabytki kultury materialnej.

Zajęcia będą się odbywały w ciekawych obiektach Nadpilicznych PK. Na nocleg zatrzymamy się w Spale. Zgłoszenia się na wyjazd edukacyjny należy dokonać do dnia 30 czerwca 2021 r. przez formularz rejestracyjny.

Przewóz autokarem dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Uczestnik pokrywa koszt noclegu, wyżywienia i biletów wstępu. Szczegółowych informacji udzielają organizatorki.

Serdecznie zapraszamy
Janina Meller - konsultant ds. biologii (j.meller@wmodn.elblag.pl)
Irena Poździech – konsultant ds. historii (i.poździech@wmodn.elblag.pl)