Szkolenie on-line pn. „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej”

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza wszystkich dyrektorów szkół i placówek, zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów na szkolenie on-line pn. "Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej".

Webinarium poprowadzi dr Wiesław Poleszak - psycholog, psychoterapeuta, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS, UJ). Psychoterapeuta specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Naukowo zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych, edukacją, wsparciem oraz rozwojem dzieci i młodzieży. Ekspert MEN, PARPA, Biura ds. Narkomanii i ORE w zakresie psychoprofilaktyki. Współautor modelu konstruowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Trener i edukator w zakresie organizowania profilaktyki środowiskowej, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim.

Webinarium odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku w godz. 12.00 - 14.15. Szkolenie jest bezpłatne, a każdy z Państwa otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon. Zainteresowanych prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego (liczba miejsc ograniczona).

Szczegółowy program wydarzenia

Identyfikacja uczniów w sytuacji kryzysowej:

  • problematyka kryzysu,
  • obszary identyfikacji trudności adaptacyjnych,
  • objawy trudności adaptacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Diagnoza zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne:

  • prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym,
  • obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne,
  • metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej.