Konferencja online „Metodyczne, prawne i psychospołeczne aspekty pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022”

Dyrekcja, nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni naszego Ośrodka serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowych do udziału w konferencji online „Metodyczne, prawne i psychospołeczne aspekty pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022”, która odbędzie się w dwóch terminach, tj. 21 i 22 września 2021 r. (wtorek i środa).

Harmonogram konferencji 21.09.2021 r. (wtorek). SZKOŁY PODSTAWOWE i PRZEDSZKOLA

  • 15.00 - rozpoczęcie sesji plenarnej
  • 15.05 - 15.25 - "Wspierająca rola szkoły w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych". Bożena Rokicka, nauczyciel konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, mediacji i awansu zawodowego nauczycieli.
  • 15.25 - 15.45 - "W jakim miejscu jesteśmy? Co możemy więcej? - podnoszenie efektów kształcenia". Joanna Poźnikiewicz, nauczyciel konsultant ds. wspomagania szkół i placówek.
  • 16.00 - spotkania warsztatowe dla nauczycieli wybranych przedmiotów nauczania.

Formularze rejestracyjne dla zainteresowanych udziałem w spotkaniu wtorkowym. TERMIN ZGŁOSZEŃ mija 17 września 2021 r.


Harmonogram konferencji 22.09.2021 r. (środa). SZKOŁY PONADPODSTAWOWE i PRZEDSZKOLA

  • 15.00 - rozpoczęcie sesji plenarnej
  • 15.05 - 15.25 - "Wspierająca rola szkoły w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych". Bożena Rokicka, nauczyciel konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, mediacji i awansu zawodowego nauczycieli.
  • 15.25 - 15.45 - "W jakim miejscu jesteśmy? Co możemy więcej? - podnoszenie efektów kształcenia". Joanna Poźnikiewicz, nauczyciel konsultant ds. wspomagania szkół i placówek.
  • 16.00 - spotkania warsztatowe dla nauczycieli wybranych przedmiotów nauczania.

Formularze rejestracyjne dla zainteresowanych udziałem w spotkaniu środowym. TERMIN ZGŁOSZEŃ mija 17 września 2021 r.

Zainteresowani, którzy prześlą zgłoszenie, na dzień przed konferencją otrzymają link do spotkania online (część wykładowa) na podane w formularzu adresy. Linki do części warsztatowej zostaną udostępnione przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w osobnej wiadomości.