Do zadań nauczycieli przedszkoli – w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola – należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu rozpoznanie i określenie poziomu rozwoju dzieci w poszczególnych sferach, a także dokumentowanie tych obserwacji. Dla dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole, przeprowadzana jest diagnoza dojrzałości szkolnej.

...czytaj dalej „Co mam w środku” – przykłady tworzenia naturalnych sytuacji zadań dla dzieci przedszkolnych umożliwiających obserwację.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na seminarium on-line pt. „Blaski i cienie nauczania zdalnego z perspektywy badaczy”.

...czytaj dalej Seminarium online pt. „Blaski i cienie nauczania zdalnego z perspektywy badaczy”