Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli do wzięcia udziału w warsztacie online pt. „Budowanie relacji w czasach pandemii”. Tematyka warsztatów obejmuje treści dotyczące budowania relacji wychowawca - uczeń - rodzic w czasie pandemii i nauki zdalnej, wpływ sytuacji kryzysowej na budowanie tych relacji, a także kwestie komunikacji zapośredniczonej.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny online pt. „Budowanie relacji w czasach pandemii”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Odwrócona lekcja języka polskiego – niezawodny sposób na wysokie wyniki w nauce".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Odwrócona lekcja języka polskiego – niezawodny sposób na wysokie wyniki w nauce”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Grywalizacja na lekcjach języka polskiego jako funkcjonalna, integralna i owocna nauka poprzez gry".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Grywalizacja na lekcjach języka polskiego jako funkcjonalna, integralna i owocna nauka poprzez gry”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego – skuteczne nauczanie dla każdego ucznia".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego – skuteczne nauczanie dla każdego ucznia”

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

...czytaj dalej Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim