Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (m. in. chemii, biologii, geografii, przyrody, ochrony środowiska, ekologii i przedmiotów pokrewnych) na wykład połączony z warsztatami online pt. "Podstawy chemiczne smogu, wpływ na organizmy żywe oraz wyszukiwanie informacji geograficznej o jakości powietrza".

...czytaj dalej Wykład połączony z warsztatami online pt. „Podstawy chemiczne smogu, wpływ na organizmy żywe oraz wyszukiwanie informacji geograficznej o jakości powietrza”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatny warsztat on-line pt. „Tropimy to co prawdziwe i nieprawdziwe w pracy plastycznej dziecka”.

...czytaj dalej Warsztat online pt. „Tropimy to co prawdziwe i nieprawdziwe w pracy plastycznej dziecka”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wspólnie z Wydziałem Nauki Katolickiej w Elblągu zapraszają nauczycieli katechetów i uczniów szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Diecezji Elbląskiej do wzięcia udziału w XXV Konkursie Religijnym pod hasłem "Eucharystia — źródłem radości".

...czytaj dalej XXV Konkurs Religijny pod hasłem „Eucharystia — źródłem radości”.

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli uczących w szkole podstawowej na bezpłatne warsztaty metodyczne, które odbędą się w formie on-line.

...czytaj dalej Moja przyszłość – moje decyzje, kształtowanie aktywnych postaw ucznia.

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej W-MODN w Elblągu zaprasza katechetów świeckich i duchownych do udziału w webinarium pt. "Nowa podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce".

...czytaj dalej Webinarium pt. „Nowa podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce”