Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje zajęcia terenowe w Nadbrzeżu dla nauczycieli różnych specjalności w dniu 23.08.2021 r. (poniedziałek). Koszt wyjazdu 25 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu).

...czytaj dalej Warsztaty terenowe „Kąpiel leśna”

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza wszystkich dyrektorów szkół i placówek, zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów na szkolenie on-line pn. "Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej".

...czytaj dalej Szkolenie on-line pn. „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej”

Konsultantki ds. biologii i historii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają nauczycieli na dwudniowe wyjazdowe warsztaty terenowe, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2021 r. (środa, czwartek).

...czytaj dalej Wyjazd edukacyjny pt. „Unikaty przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Nadpilicznych Parków Krajobrazowych”

Proponuję Państwu materiały filmowe do realizacji tematów dotyczących Polski pierwszych Piastów oraz kilka zagadnień z historii powszechnej. W linkach znajdują się kilkuminutowe filmy ze strony Khan Academy (z polskim tekstem) oraz przygotowane w aplikacji Eddpuzzle (w trakcie filmu pojawią się pytania kontrolne).

...czytaj dalej Materiały do nauki zdalnej historii