Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie on-line dotyczące wykorzystania powszechnie dostępnych aplikacji, przydatnych w realizacji treści zawartych w podstawie programowej wf.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny on-line dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Aplikacje elektroniczne przydatne w zdalnym nauczaniu wychowania fizycznego”.

Konsultant ds. chemii i oceniania oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na wideokonferencję pt."Awans zawodowy nauczyciela".

...czytaj dalej Wideokonferencja pt.”Awans zawodowy nauczyciela”

Doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii Małgorzata Rydelek zaprasza  na warsztat metodyczny nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych poznaniem narzędzi aktywizujących uczniów w zdalnej edukacji.  Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom. Termin: 22.04.2020 r., godz. 17.00. Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza.

Jak on- line zrobić sprawdzian, powtórzenie materiału, uporządkowanie wiadomości w atrakcyjnej i nowoczesnej formie? Wystarczy zastosować aplikację Quizizz. Nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych jej poznaniem zapraszam na warsztat metodyczny prowadzony on-line za pomocą platformy Zoom. Warsztaty poprowadzi Anna Piwowarska, doradca metodyczny ds. języka polskiego.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny „Aplikacja Quizizz w zdalnej pracy nauczyciela”

Doradca metodyczny ds. języka angielskiego W-MODN w Elblągu Kinga Zedlewska-Lontkowska, zaprasza nauczycieli języka angielskiego z powiatu iławskiego i nowomiejskiego do udziału w warsztacie metodycznym on-line pn. "Zdalne nauczanie na lekcjach j. angielskiego".

...czytaj dalej Warsztat metodyczny pn. „Zdalne nauczanie na lekcjach j. angielskiego”