Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki na bezpłatny warsztat online pt. „Czarno-białe czy w kolorze?”. Szkolenie zaplanowane jest na 27 kwietnia 2020 r. na godz. 12.00 i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Hangouts Meet.

...czytaj dalej Warsztat online dla nauczycieli plastyki pt. „Czarno-białe czy w kolorze?”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli na bezpłatne webinarium on-line „Zarządzanie stresem w okresie zmian”. Szkolenie zaplanowane jest na 22 kwietnia 2020 r. na godz. 11.00 i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Hangouts Meet.

...czytaj dalej Webinarium „Zarządzanie stresem w okresie zmian”

Doradca metodyczny ds. religii zaprasza katechetów do udziału w lekcji otwartej online w klasie piątej pt. "Chrystus zaspokaja ludzki głód". Lekcja odbędzie się 22 kwietnia o godz. 9.30 w aplikacji Hangouts Meet. Do udziału w lekcji wymagane jest posiadanie poczty elektronicznej. Rejestracja uczestników poprzez formularz zgłoszeniowy.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie on-line dotyczące wykorzystania powszechnie dostępnych aplikacji, przydatnych w realizacji treści zawartych w podstawie programowej wf.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny on-line dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Aplikacje elektroniczne przydatne w zdalnym nauczaniu wychowania fizycznego”.

Konsultant ds. chemii i oceniania oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na wideokonferencję pt."Awans zawodowy nauczyciela".

...czytaj dalej Wideokonferencja pt.”Awans zawodowy nauczyciela”