Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu wspólnie z Wydziałem Nauki Katolickiej w Elblągu zapraszają nauczycieli katechetów i uczniów szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Diecezji Elbląskiej do wzięcia udziału w XXV Konkursie Religijnym pod hasłem "Eucharystia — źródłem radości".

...czytaj dalej XXV Konkurs Religijny pod hasłem „Eucharystia — źródłem radości”.

Jak co roku Pracownia Diagnostyki Edukacyjnej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przygotowała arkusze kalkulacyjne do analizy wyników egzaminów zewnętrznych na bazie sprawozdań opracowanych przez CKE i OKE w Łomży z 30 października 2020 r.

...czytaj dalej Arkusze do analizy wyników egzaminacyjnych

Dziady cz. III to lektura obowiązkowa. Warto ją dokładnie omówić i powtórzyć. Proponuję zestaw zadań, które pozwalają utrwalić najważniejsze wątki, motywy i cytaty z lektury.

...czytaj dalej Materiały do omówienia i powtórzenia Dziadów cz. III Adama Mickiewicza

Informujemy, że Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłosił nabór uzupełniający kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych. Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.