Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego SP na warsztaty „Sztuka pisania, czyli jak kształcić umiejętność tworzenia wypowiedzi w kontekście egzaminu po ósmej klasie”, które odbędą się w siedzibie Ośrodka, Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, sala 316.

...czytaj dalej Warsztaty „Sztuka pisania, czyli jak kształcić umiejętność tworzenia wypowiedzi w kontekście egzaminu po ósmej klasie”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów na 6-godzinny warsztat metodyczny „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”. Zakres tematyczny szkolenia to omówienie przyczyn i skutków trudnego zachowania. Analiza indywidualnych przypadków. Budowanie strategii pomocy.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”

Zapraszam Państwa na XIII Konferencję Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

...czytaj dalej XIII Konferencja Pedagogów Szkolnych pt. „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów pierwszej kadencji na cykl szkoleń pod tytułem „Akademia dyrektora pierwszej kadencji”. W ramach cyklu oferujemy następującą tematykę spotkań:

...czytaj dalej Cykl szkoleń pod tytułem „Akademia dyrektora pierwszej kadencji”