Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i wszystkich zainteresowanych szkolną turystyką rowerową na dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia związane z organizacją wycieczek dla młodzieży w formie rajdu rowerowego.

...czytaj dalej Dwudniowy kurs doskonalący nadający uprawnienia dla nauczycieli pt. „Organizacja wycieczki szkolnej w formie rajdu rowerowego”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i wszystkich zainteresowanych szkolną turystyką kajakową na dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia związane z organizacją wycieczek dla młodzieży w formie spływu kajakowego.

...czytaj dalej Dwudniowy kurs doskonalący dla nauczycieli pt. „Organizacja wycieczki szkolnej w formie spływu kajakowego”

Konsultant ds. chemii i oceniania W-MODN w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych na bezpłatną konferencję metodyczną "Dwa wymiary metody odkrywania przez dociekanie w praktyce nauczycielskiej" oraz "Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej".

...czytaj dalej Konferencja metodyczna „Dwa wymiary metody odkrywania przez dociekanie w praktyce nauczycielskiej” oraz „Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej”

Konsultanci ds. chemii i oceniania oraz geografii i przyrody W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli chemii, geografii i przyrody szkół podstawowych na bezpłatną konferencję metodyczną "Dwa wymiary metody odkrywania przez dociekanie w praktyce nauczycielskiej".

...czytaj dalej Konferencja metodyczna „Dwa wymiary metody odkrywania przez dociekanie w praktyce nauczycielskiej”

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_100) i języka niemieckiego (OJN_100) w wersji standardowej, a także egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_800) i języka niemieckiego (OJN_800) w wersji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty 2019 z języków obcych