Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje zajęcia terenowe w Nadbrzeżu dla nauczycieli różnych specjalności w dniu 23.08.2021 r. (poniedziałek). Koszt wyjazdu 25 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu).

...czytaj dalej Warsztaty terenowe „Kąpiel leśna”

Konsultantki ds. biologii i historii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają nauczycieli na dwudniowe wyjazdowe warsztaty terenowe, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2021 r. (środa, czwartek).

...czytaj dalej Wyjazd edukacyjny pt. „Unikaty przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Nadpilicznych Parków Krajobrazowych”

Tegoroczne, nietypowe (forma online) Forum Ekologiczne, które odbyło się 8 czerwca 2021 r. przebiegało pod hasłem „bioróżnorodność”. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali i obejrzeli na prezentacjach przykłady różnorodności biologicznej oraz jej znaczenie, zasadność i sposoby ochrony.

...czytaj dalej Rozstrzygniecie konkursu biologiczno-plastycznego „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach”

18 maja 2021 roku w Elblągu rozstrzygnął się finał okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem finału okręgowego na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

...czytaj dalej Finał okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Elblągu

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza Nauczycieli i Uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotografii przyrodniczej 2021. Tegoroczna edycja konkursu będzie poświęcona łąkom, stąd z dużym wyprzedzeniem informujemy o zakresie tematycznym konkursu.

...czytaj dalej Konkurs fotograficzny – Podróże w naturze – Łąka