Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza Nauczycieli i Uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotografii przyrodniczej 2021. Tegoroczna edycja konkursu będzie poświęcona łąkom, stąd z dużym wyprzedzeniem informujemy o zakresie tematycznym konkursu.

...czytaj dalej Konkurs fotograficzny – Podróże w naturze – Łąka

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu informuje, że termin składania prac plastycznych na konkurs „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach” został przedłużony do 17 maja 2021 r.

...czytaj dalej Wydłużony termin składania prac plastycznych na konkurs „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą: „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach”.

...czytaj dalej Konkurs plastyczny pn. „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej publikuje na prośbę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informację na temat konkursu „Szkoła z klimatem”.

...czytaj dalej Konkurs „Szkoła z klimatem”

Konkurs fotograficzny pt. „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka” zorganizowany przez W-MODN ECEE w Elblągu dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu ukazanie niezwykłej „pomysłowości” i piękna polskiej przyrody, a w szczególności promocję walorów przyrodniczych i krajobrazowych Warmii i Mazur.

...czytaj dalej Konkurs fotograficzny 2020 rozstrzygnięty. Konferencja online 10.12.2020 r.