Proponuję nauczycielom wykorzystanie materiałów dotyczących treści i problematyki "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Materiały są  dostosowane do samodzielnej powtórki w domu przez uczniów, pozwalają utrwalić znajomość lektury obowiązkowej.

...czytaj dalej Materiały z języka polskiego do wykorzystania na czas zawieszonych zajęć w szkole

Mitologia grecka zajmuje w kanonie lektur bardzo ważne miejsce. Mity o Syzyfie, Prometeuszu, Demeter, Detalu i Ikarze, Orfeuszu i Eurydyce czy mit o powstaniu świata są omawiane na lekcjach przez wszystkich polonistów.

...czytaj dalej O Mitologii słów kilka… – materiały dydaktyczne dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych.

Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w dorosłym życiu, niezwykle cenioną przez pracodawców. To umiejętność,  za której wykształcenie w dużej mierze odpowiadają  szkoła,  nauczyciele. Niezbędne bowiem jest wypracowanie takich zdolności i predyspozycji , które pozwolą lepiej i bardziej świadomie funkcjonować młodym ludziom  w dorosłym życiu i na rynku pracy.

...czytaj dalej Funkcje i rola nauczyciela w kreatywnej szkole

Zgodnie z Podstawą Programową zadaniem nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym „jest tworzenie sytuacji metodycznych wykorzystujących pasję poznawczą dzieci, ich chęć zabawy i gotowość do współpracy. Nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, zachętą do nieustannego poznawania świata i porządkowania jego obrazu”.

...czytaj dalej LEGO LOGOS w edukacji polonistycznej

Scenariusz przedstawienia teatralnego dla uczniów szkoły podstawowej. Do wykorzystania w ramach akcji profilaktycznych  w walce ze środkami uzależniającymi.

...czytaj dalej „O królewnie Śnieżce – bajka inaczej” – scenariusz przedstawienia teatralnego