Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w dorosłym życiu, niezwykle cenioną przez pracodawców. To umiejętność,  za której wykształcenie w dużej mierze odpowiadają  szkoła,  nauczyciele. Niezbędne bowiem jest wypracowanie takich zdolności i predyspozycji , które pozwolą lepiej i bardziej świadomie funkcjonować młodym ludziom  w dorosłym życiu i na rynku pracy.

...czytaj dalej Funkcje i rola nauczyciela w kreatywnej szkole

Zgodnie z Podstawą Programową zadaniem nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym „jest tworzenie sytuacji metodycznych wykorzystujących pasję poznawczą dzieci, ich chęć zabawy i gotowość do współpracy. Nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, zachętą do nieustannego poznawania świata i porządkowania jego obrazu”.

...czytaj dalej LEGO LOGOS w edukacji polonistycznej

Scenariusz przedstawienia teatralnego dla uczniów szkoły podstawowej. Do wykorzystania w ramach akcji profilaktycznych  w walce ze środkami uzależniającymi.

...czytaj dalej „O królewnie Śnieżce – bajka inaczej” – scenariusz przedstawienia teatralnego

Pisarstwo Jana Brzechwy to oryginalna forma przekazu literackiego. Poeta odświeżył swoimi wierszami język i styl dziecięcej poezji. W zaskakujących skojarzeniach poetyckich, w paradoksie i nonsensie zawarł przekaz moralistyczny i w ten sposób z poezji dziecięcej uczynił niepowtarzalne narzędzie, kształtujące wrażliwość estetyczną i moralną małych czytelników.

...czytaj dalej „Figle Mistrza Brzechwy” – krótka analiza utworów zawartych w książce „Brzechwa dzieciom” autorstwa Jana Brzechwy.

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_100) i języka niemieckiego (OJN_100) w wersji standardowej, a także egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_800) i języka niemieckiego (OJN_800) w wersji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty 2019 z języków obcych