Doradcy metodyczni

EWA BEDNARSKA-SIWILEWICZ
doradca metodyczny ds. plastyki
KontaktInformacje dodatkowe
Email: e.bednarska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
MARZENA KOSIŃSKA
doradca metodyczny ds. etyki
KontaktInformacje dodatkowe
Email: m.kosinska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
MARIOLA MALKIEWICZ
doradca metodyczny ds.wychowania przedszkolnego
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  m.malkiewicz@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
EDYTA MEREDYK-SZCZESIAK
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach podstawowych
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  e.meredyk@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
dr ELŻBIETA PAPROCKA
doradca metodyczny ds. historii w szkołach ponadpodstawowych
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  e.paprocka@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
BEATA SAWICKA
doradca metodyczny ds. religii
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  b.sawicka@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
ANNA SZCZAWIŃSKA
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach ponadpodstawowych
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  a.szczawinska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
ANNA SZELĄG
doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza i technologii informacyjno-komunikacyjnej
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  a.szelag@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
KAROLINA WITKOWSKA
doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  k.witkowska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne
KINGA ZEDLEWSKA-LONTKOWSKA
doradca metodyczny ds. j. angielskiego szkoły ponadpodstawowe
KontaktInformacje dodatkowe
Email:  k.zedlewska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 88
Pokój nr 245, II piętro
Wkrótce dostępne