Nauczyciele konsultanci

KRZYSZTOF BŁASZCZAK
Kierownik ECEE, nauczyciel - konsultant ds. chemii, oceniania i egzaminowania, koordynator ds. wspomagania szkół i placówek.
Kontakt
Email: k.blaszczak@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 93
Pokój nr 314, III piętro

 

MARIA CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. języka angielskiego i europejskich programów edukacyjnych.
Kontakt
Email: m.chodakowska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 98
Pokój nr 302, III piętro

MARLENA DERLUKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. języka polskiego, edukacji czytelniczej i rozwijania kreatywności, informacji pedagogicznej
Kontakt
Email: m.derlukiewicz@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 94
Pokój nr 305, III piętro

JERZY DOROŻKO
Nauczyciel - konsultant ds. informatyki i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji.
Kontakt
Email: j.dorozko@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 99
Pokój nr 302, III piętro

BEATA GADOMSKA
Nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego.
Kontakt
Email: b.gadomska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 87
Pokój nr 245, II piętro

ANDRZEJ GOŁOTA
Nauczyciel - konsultant ds. matematyki i EWD.
Kontakt
Email: a.golota@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 89
Pokój nr 245, II piętro

ALICJA GUŁA
Nauczyciel - konsultant ds. wychowania przedszkolnego, innowacji pedagogicznych, trener TOC, trener „Klucza do uczenia się”
Kontakt
Email: a.gula@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 99
Pokój nr 302, III piętro

MAGDALENA JANKUN
Nauczyciel - konsultant ds. geografii, przyrody, egzaminowania;
trener przedsiębiorczości. Koordynator ds. sieci samokształcenia i samodoskonalenia.
Kontakt
Email: m.jankun@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 95
Pokój nr 315, III piętro

ŁUKASZ KOGUT
Nauczyciel - konsultant ds. sztuki - edukacji artystycznej.
Kontakt
Email: l.kogut@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 92
Pokój nr 314, III piętro

ANNA KAMIŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. religii.
Kontakt
Email: a.kaminska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 86
Pokój nr 242, II piętro

ELŻBIETA KURKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. matematyki i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie matematyki.
Kontakt
Email: e.kurkiewicz@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 94
Pokój nr 305, III piętro

EWA LESZCZYŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. języków obcych
Kontakt
Email: e.leszczynska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 98
Pokój nr 302, III piętro

JAN ŁAJKOSZ
Nauczyciel - konsultant ds. religii greckokatolickiej, edukacji uczniów powracających z zagranicy oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Kontakt
Email: j.lajkosz@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 86
Pokój nr 242, II piętro

JANINA MELLER
Nauczyciel - konsultant ds. biologii
Kontakt
Email: j.meller@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 97
Pokój nr 314, III piętro

BEATA PABIAN
Nauczyciel - konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii
Kontakt
Email: b.pabian@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 86
Pokój nr 242, II piętro

IRENA POŹDZIECH
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej.
Kontakt
Email: i.pozdziech@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 97
Pokój nr 314, III piętro

JOANNA POŹNIKIEWICZ
Nauczyciel - konsultant ds. wspomagania szkół i placówek.
Kontakt
Email: j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 87
Pokój nr 245, II piętro

BOŻENA ROKICKA
Nauczyciel - konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, mediacji i awansu zawodowego nauczycieli.
Kontakt
Email: b.rokicka@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 92
Pokój nr 314, III piętro

KRZYSZTOF STASIAK
nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów zawodowych.
Kontakt
Email: k.stasiak@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 89
Pokój nr 245, II piętro

MONIKA STASIAK
nauczyciel - konsultant ds. fizyki.
Kontakt
Email: m.stasiak@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 89
Pokój nr 245, II piętro

TOMASZ SZUSZKIEWICZ
nauczyciel - konsultant ds. wychowania fizycznego.
Kontakt
Email: t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 96
Pokój nr 304, III piętro

MARLENA SZWEMIŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej.
Kontakt
Email: m.szweminska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 96
Pokój nr 304, III piętro

AGATA URBAŃSKA
Nauczyciel - konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i innowacji pedagogicznych.
Kontakt
Email: a.urbanska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 96
Pokój nr 304, III piętro

HALINA UŹLUK
Nauczyciel - konsultant ds. nadzoru pedagogicznego.
Kontakt
Email: h.uzluk@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 86
Pokój nr 242, II piętro