Doradca metodyczny ds. informatyki w Elblągu zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów na bezpłatny warsztat metodyczne online pt. "Aplikacja Canva w nauczaniu zdalnym".

...czytaj dalej Warsztat metodyczny online pt. „Aplikacja Canva w nauczaniu zdalnym”

Zapraszam nauczycieli informatyki na webinarium pt. "Jak zdalnie uczyć programowania?". Podczas spotkania przedstawię bezpłatne narzędzia, które można wykorzystać podczas zdalnego nauczania informatyki w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz ponadpodstawowej.

...czytaj dalej Jak zdalnie uczyć programowania?

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w szkoleniu z wykorzystaniem chmury słów oraz aktywnych dokumentów Google w edukacji historycznej i obywatelskiej w ramach edukacji zdalnej.

...czytaj dalej Szkolenie pt. Aktywizowanie uczniów na lekcjach historii i wos w edukacji zdalnej.

Z uwagi na zawieszenie lekcji w szkołach oraz liczne prośby nauczycieli, termin zgłaszania do programu i konkursu został wydłużony. Zainteresowane szkoły i zespoły mogą przystąpić do programu i przesłać prace konkursowe do 30 września 2020 r., z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (1 lipca - 31 sierpnia). Wyniki zostaną ogłoszone do 21 października, a uroczysty finał odbędzie się 5 listopada. Więcej informacji na stronie organizatora.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty metodyczne online nt. „Powtórzenie przed egzaminem – procenty”.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Powtórzenie przed egzaminem – procenty”