Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu — Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza przedszkola z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie na projekt „W królestwie jesieni”.

...czytaj dalej Konkurs dla przedszkoli na projekt „W królestwie jesieni”

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_100) i języka niemieckiego (OJN_100) w wersji standardowej, a także egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_800) i języka niemieckiego (OJN_800) w wersji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty 2019 z języków obcych

Konsultanci ds. przedsiębiorczości i logopedii oraz awansu zawodowego W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają logopedów z powiatu działdowskiego, iławskiego, ostródzkiego, braniewskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, elbląskiego na warsztaty metodyczne pt. „Organizowanie zajęć logopedycznych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa jako obszar przewidziany do kontroli KO”.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne pt. „Organizowanie zajęć logopedycznych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa jako obszar przewidziany do kontroli KO”

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych edukacją uczniów przez teatr do udziału w kursie doskonalącym „Mój warsztat teatralny”.

...czytaj dalej Kurs doskonalący „Mój warsztat teatralny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Plenerze Malarskim, który będzie przebiegał pod hasłem „Moja dusza pachnie ziołami”. Celem
naszego spotkania jest rozwijanie zainteresowań, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, wspólne działanie z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości uczestników, integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych.

...czytaj dalej II Plener Malarski „Moja dusza pachnie ziołami”