Pracownicy administracji i obsługi

JOANNA ŁASTOWSKA, główna księgowa
Kontakt
Email: ksiegowa@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 90
pokój nr 244, II piętro

ALINA GRASMAN-BRAJTENBACH, specjalista ds.ekonomicznych
Kontakt
Email: a.grasman@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 91
pokój nr 243, II piętro

GABRIELA KRZYKOWSKA, starszy specjalista ds.gospodarczo-ekonomicznych
Kontakt
Email: g.krzykowska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 91
pokój nr 243, II piętro

MAGDALENA CHOJNACKA, kierownik ds. administracyjnych, główny specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu dyrektora
Kontakt
Email: m.chojnacka@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 52 52
pokój nr 247, II piętro

MICHAŁ  MORAWSKI, referent ds. administracyjnych
Kontakt
Email: m.morawski@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 96 21
pokój nr 312, III piętro

MICHAŁ LAZAROWSKI, kierowca
Kontakt
Email: m.lazarowski@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 91
pokój nr 243, II piętro