Pracownicy administracji i obsługi

JOANNA WOJTAS, główna księgowa
Kontakt
Email: ksiegowa@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 90
pokój nr 244, II piętro

ALINA GRASMAN-BRAJTENBACH, samodzielny referent ds. ekonomicznych
Kontakt
Email: a.grasman@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 91
pokój nr 243, II piętro

GABRIELA KRZYKOWSKA, specjalista ds. gospodarczo-ekonomicznych
Kontakt
Email: g.krzykowska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 91
pokój nr 243, II piętro

MAGDALENA CHOJNACKA, główny specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu dyrektora
Kontakt
Email: m.chojnacka@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 52 52
pokój nr 247, II piętro

ROMANA ADAMCZYK, specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Email: r.adamczyk@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 96 21
pokój nr 312, III piętro

ANNA ŻMUDZIŃSKA, specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Email: a.turczyk@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 93
pokój nr 315, III piętro

MICHAŁ LAZAROWSKI, kierowca
Kontakt
Email: m.lazarowski@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 91
pokój nr 243, II piętro