Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do języka polskiego i matematyki (kwiecień 2019 roku - arkusze standardowe).

...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników „nowego” egzaminu maturalnego z języka angielskiego (PP, PR), języka niemieckiego (PP, PR) i języka rosyjskiego (PP, PR) przeprowadzonego w maju 2019 roku (arkusze standardowe).

...czytaj dalej Narzędzia do analizy wyników matury 2019 z języków obcych

W okresie od października do grudnia 2016 roku Pracownia Diagnostyki Edukacyjnej przeprowadziła badanie potrzeb nauczycieli powiatów Elbląg - miasto, elbląski ziemski, bartoszycki, braniewski, działdowski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki w zakresie ich potrzeb w doskonaleniu zawodowym. Poniżej prezentujemy wnioski wynikające z tego badania.
...czytaj dalej Wyniki badania potrzeb zawodowych nauczycieli