Nowe regulacje prawne obowiązujące od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Obecna sytuacja nakłada na nauczycieli wczesnej edukacji obowiązki inne niż dotychczas. To trudny czas, wymagający dużego zrozumienia dla własnych ograniczeń oraz dla ograniczeń rodziców.

...czytaj dalej Zdalna edukacja wczesnoszkolna – propozycje i podpowiedzi

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli plastyki oraz świetlic szkolnych, by w najbliższym czasie wspierali swoich uczniów i wychowanków oraz przekazywali im materiały i pomysły do samodzielnej, twórczej pracy w domu.

...czytaj dalej Zostań w domu, działaj twórczo…

Przyszło nam się zmierzyć w tych trudnych czasach z nowym wyzwaniem, którym jest zdalne nauczanie. Wielu nauczycieli prowadzi już lekcje z wykorzystaniem różnych narzędzi elektronicznych od dawna, inni podchodzą do technologii informacyjnej jak do jeża, ale wyzwania współczesności są tak nieprzewidywalne, że czasem nie pozostawiają nam wyboru.

...czytaj dalej „Narzędziownik” multimedialnego polonisty. Część I

Nowe regulacje prawne obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., dotyczą również przedszkoli. Stanęliśmy jako ludzie, ale również jako nauczyciele wobec nowej, niezwykle trudnej sytuacji. Spowodowana jest szczególnymi rozwiązaniami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, które mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Sytuacja ta nakłada na nauczycieli przedszkoli obowiązki inne niż dotychczas.

...czytaj dalej Edukacja przedszkolna na odległość – jak to zrobić?

W dobie zdalnego nauczania, które zaskoczyło rzeczywistość szkolną koniecznością przyspieszonej cyfryzacji procesu dydaktycznego, pojawia się wiele pytań o miejsce wychowania fizycznego w nowych realiach. Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy w rozwiązaniach prawnych, przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które umożliwiają szkołom realizację nauczania „on-line” od 25 marca 2020 r.

...czytaj dalej Wychowanie fizyczne w czasach zdalnego nauczania