W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli plastyki oraz świetlic szkolnych, by w najbliższym czasie wspierali swoich uczniów i wychowanków oraz przekazywali im materiały i pomysły do samodzielnej, twórczej pracy w domu.

...czytaj dalej Zostań w domu, działaj twórczo…