Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje cykl 3 warsztatów z zakresu arteterapii. Na pierwsze spotkanie zapraszamy w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 15.30 do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – ul. Wojska Polskiego 1, sala 316, gdzie zajęcia z nowatorskich technik plastycznych takich jak; praca w drewnie, szkle, materiałach plastycznych, miękkie zabawki itp. poprowadzi pani Ewa Berdnarska-Siwilewicz – plastyk, pedagog. Koszt warsztatów wynosi 100 zł (3 spotkania).

...czytaj dalej Warsztaty cykliczne: „Nowatorskie techniki plastyczne w pracy z uczniem na lekcji (w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – katalog form artystycznych”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, wychowawców internatów oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty plastyczne pt. „4 zwykłe miski”. Celem warsztatów jest promowanie poszukiwania różnych form wyrazu artystycznego, nowoczesne ujęcie przez dziecko sposobów widzenia i przedstawiania świata, wyposażenie nauczyciela w praktyczny warsztat niezbędny w pracy z uczniem podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych.

...czytaj dalej „4 zwykłe miski…” – warsztaty plastyczne