Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego". Szkolenie odbędzie się dnia 05.01.2021 r., godz. 17:00. Czas trwania szkolenia - 2 godziny dydaktyczne.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Nie takie lektury straszne jak o nich mówią". Szkolenie odbędzie się dnia 24.11.2020 r., godz. 17:00. Czas trwania szkolenia - 2 godziny dydaktyczne.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Nie takie lektury straszne jak o nich mówią”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Jak efektywnie i efektownie uczyć gramatyki w szkole podstawowej?". Szkolenie odbędzie się dnia 03.11.2020 r., godz. 17:00. Czas trwania szkolenia - 2 godziny dydaktyczne.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Jak efektywnie i efektownie uczyć gramatyki w szkole podstawowej?”

Zapraszam na lekcję otwartą online, którą poprowadzę metodą odwróconej lekcji. Jest to sposób pracy szczególnie przydatny w dobie nauczania na odległość. Po lekcji porozmawiamy o możliwościach, jakie daje ta metoda. Będzie również czas na wymianę doświadczeń.

...czytaj dalej Metoda odwróconej lekcji na języku polskim

Przygotowany zestaw zadań skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Umożliwia sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Zaproponowane zadania łączy tytułowy labirynt występujący w tekstach literackich od starożytności poprzez epoki nowożytne.

Małgorzata Rydelek, doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii