Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego SP na warsztaty „Sztuka pisania, czyli jak kształcić umiejętność tworzenia wypowiedzi w kontekście egzaminu po ósmej klasie”, które odbędą się w siedzibie Ośrodka, Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, sala 316.

...czytaj dalej Warsztaty „Sztuka pisania, czyli jak kształcić umiejętność tworzenia wypowiedzi w kontekście egzaminu po ósmej klasie”

13 września 2016 r. w Elblągu i 29 września 2016 r. w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował dwie konferencje „Rola czytania w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko”, w których łącznie wzięło udział 225 nauczycieli, przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze. Konferencje zrealizowane zostały w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. ...czytaj dalej Projekt „Warto czytać”. Konferencja „Rola czytania w edukacji”.