Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Odwrócona lekcja języka polskiego – niezawodny sposób na wysokie wyniki w nauce".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Odwrócona lekcja języka polskiego – niezawodny sposób na wysokie wyniki w nauce”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Grywalizacja na lekcjach języka polskiego jako funkcjonalna, integralna i owocna nauka poprzez gry".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Grywalizacja na lekcjach języka polskiego jako funkcjonalna, integralna i owocna nauka poprzez gry”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli polonistów, uczących w szkołach podstawowych, na warsztaty metodyczne online pt. "Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego – skuteczne nauczanie dla każdego ucznia".

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego – skuteczne nauczanie dla każdego ucznia”

Dziady cz. III to lektura obowiązkowa. Warto ją dokładnie omówić i powtórzyć. Proponuję zestaw zadań, które pozwalają utrwalić najważniejsze wątki, motywy i cytaty z lektury.

...czytaj dalej Materiały do omówienia i powtórzenia Dziadów cz. III Adama Mickiewicza

Przygotowany zestaw zadań skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Umożliwia sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Zaproponowane zadania łączy tytułowy labirynt występujący w tekstach literackich od starożytności poprzez epoki nowożytne.

Małgorzata Rydelek, doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii