Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli języka polskiego na warsztaty pod tytułem „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego”, które odbędą się 5 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu (ul. I. Daszyńskiego 1). Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

...czytaj dalej Warsztaty pod tytułem „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego”

13 września 2016 r. w Elblągu i 29 września 2016 r. w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował dwie konferencje „Rola czytania w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko”, w których łącznie wzięło udział 225 nauczycieli, przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze. Konferencje zrealizowane zostały w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. ...czytaj dalej Projekt „Warto czytać”. Konferencja „Rola czytania w edukacji”.