Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu jako realizator Konkursu z Chemii i Konkursu z Biologii dla uczniów szkół podstawowych zamieszcza do wiadomości linki do opublikowanych plików (listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, arkusze konkursowe oraz model odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego):

...czytaj dalej Listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych