Ta gra słów w tytule uświadamia tylko, jak mocno język angielski jest obecny w naszym życiu i pracy. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji i realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

...czytaj dalej Elearning, online, appki, gamifikacje… czyli język angielski poza „realem”.

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości od zawsze musiał być nauczycielem kreatywnym, chociażby ze względu na nazwę przedmiotu, którego uczy. Zobligowany był, jest i będzie do prowadzenia lekcji, w taki sposób, aby były one inspirujące, i aby uczniowie mogli w nich znaleźć coś, co je zaciekawi.

...czytaj dalej Podstawy przedsiębiorczości a nowa rzeczywistość

Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele znaleźli się w nowej, a zarazem trudnej sytuacji, która wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. MEN zmieniło przepisy prawne, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz ocenianie postępów uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

...czytaj dalej Nauczanie zdalne i ocenianie uczniów online z chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Obecna sytuacja nakłada na nauczycieli wczesnej edukacji obowiązki inne niż dotychczas. To trudny czas, wymagający dużego zrozumienia dla własnych ograniczeń oraz dla ograniczeń rodziców.

...czytaj dalej Zdalna edukacja wczesnoszkolna – propozycje i podpowiedzi