Warsztat skierowany do nauczycieli przedszkoli, specjalistów: pedagogów, logopedów oraz do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie odbędzie się 30 marca 2019 r. (sobota) w Przedszkolu nr 19 w Elblągu, ul. Ślusarska 8, od godz. 10.00 i będzie prowadzone przez specjalistę neurologopedę, trenera Metody werbo-tonalnej i trenera SI — dr Annę Prożych — APS w Warszawie. Zapisy proszę dokonywać za pomocą formularza.

...czytaj dalej Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym

W związku z Podstawą Programową, która duży nacisk kładzie na zajęcia kreatywne — zapraszamy na warsztaty, dzięki którym powiększymy nasze metody i formy pracy z dziećmi ze SPE (w tym z tyflopedagogiki).

...czytaj dalej Spotkania z wyobraźnią — warsztaty rozwoju aktywności twórczej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.