Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Burmistrz Nowego Stawu, Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Diecezji Elbląskiej do udziału w IV Żuławskim Konkursie Pieśni i Piosenki Religijnej w Nowym Stawie pod hasłem "Św. Jan Paweł II - w hołdzie Papieżowi Polakowi z okazji stulecia Jego urodzin".

...czytaj dalej IV Żuławski Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej pt. „Święty Jan Paweł II – w hołdzie Papieżowi Polakowi z okazji stulecia Jego urodzin”.