W związku ze zmieniającą się dość szybko sytuacją ograniczającą możliwość bezpośrednich szkoleń, warsztaty Agresja niebezpieczne tabu proponujemy w krótszej (3-godzinnej wersji) w trybie on-line. Zmiana formy powoduje również pomniejszoną cenę (40 zł).

...czytaj dalej Agresja — niebezpieczne tabu. Warsztaty online.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia w Elblągu zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztat on-line pn. "Metodyczne i emocjonalne wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w czasie pandemii".

...czytaj dalej Metodyczne i emocjonalne wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w czasie pandemii

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Obecna sytuacja nakłada na nauczycieli wczesnej edukacji obowiązki inne niż dotychczas. To trudny czas, wymagający dużego zrozumienia dla własnych ograniczeń oraz dla ograniczeń rodziców.

...czytaj dalej Zdalna edukacja wczesnoszkolna – propozycje i podpowiedzi