Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na seminarium on-line pt. „Blaski i cienie nauczania zdalnego z perspektywy badaczy”.

...czytaj dalej Seminarium online pt. „Blaski i cienie nauczania zdalnego z perspektywy badaczy”

Od 4 do 25 stycznia 2021 r. WMODN w Elblągu przeprowadzi szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych. Poprowadzą je nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni naszego Ośrodka.

...czytaj dalej Szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym