Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza wszystkich dyrektorów szkół i placówek, zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów na szkolenie on-line pn. "Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej".

...czytaj dalej Szkolenie on-line pn. „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej”

Za nami kolejne tygodnie nauki prowadzone w trybie zdalnym. Czas szczególnie trudny, bo zarówno nauczyciele, jak i uczniowie tęsknią za "normalną" szkołą. Spada motywacja i zaangażowanie. Pojawia się potrzeba nieustannego poszukiwania narzędzi TIK, umożliwiających nie tylko pracę online z klasą, ale też indywidualne podejście do każdego z uczniów.

...czytaj dalej Przegląd narzędzi TIK przydatnych w realizacji edukacji zdalnej

Proponuję Państwu materiały filmowe do realizacji tematów dotyczących Polski pierwszych Piastów oraz kilka zagadnień z historii powszechnej. W linkach znajdują się kilkuminutowe filmy ze strony Khan Academy (z polskim tekstem) oraz przygotowane w aplikacji Eddpuzzle (w trakcie filmu pojawią się pytania kontrolne).

...czytaj dalej Materiały do nauki zdalnej historii

W czasie nauki zdalnej przydatne są gotowe narzędzia do utrwalenia wiedzy uczniów. Proponuję Państwu zestaw ćwiczeń utrwalających wiedzę o starożytnym Rzymie (i również przypominających informacje dotyczące starożytnej Grecji). Zostały one przygotowane w aplikacjach Quizziz i Learning apps.

...czytaj dalej Materiały do pracy zdalnej — powtórzenie – starożytny Rzym (szkoła ponadpodstawowa)